Legat 2008 - Medivit - Kosttilskud og vitaminer

Legat 2008

Medivit støttede i 2008 to yngre forskere fra øjenafdelingen på GlostrupHospital –  Danmarks største øjenafdeling.

Øjenlæge, Ph.D. Helena Buch Hesgaard modtog 25.000 kr. til sin forskning i blandt andet risikofaktorer for udvikling af AMD, hvor Østerbroundersøgelsen blev inddraget. Pengene blev blandt andet anvendt til foredragsrejser og videreuddannelse indenfor emnet.

Reservelæge, Ph.D. Peter Kofoed modtog 25.000 kr. til forskning i øjets stofskifte. Dette omfattede blandt andet en undersøgelse af  nethindens reaktion på svigtende tilførsel af ilt og næringsstoffer samt nethindens evne til at tilpasse sig ændringer i ilttrykket. Pengene blev brugt til at præsentere resultaterne ved 2 af USA’s fornemste forskningskonferencer. Der er planlagt at offentliggøre 4 videnskabelige artikler om projektet, og 2 er allerede antaget.

Du kan klikke her og læse omtalen af begge uddelinger i magasinet, Oftalmolog.